I OSVČ mají nárok na ošetřovné. Za jakých podmínek a v jaké výši?

OSVČ běžně ošetřovné nenáleží. Nouzový stav si ale žádá speciální opatření. V jaké výši a na jak dlouho lze tuto podporu získat?

Pokud děti onemocní, mohou zaměstnanci jít na ošetřovné, osobám samostatně výdělečně činným za normálních okolností tato dávka nenáleží. Česko je ale v nouzovém stavu, které si žádá speciální opatření, nově proto mohou žádat o ošetřovné i OSVČ. V jaké výši a na jak dlouho tuto podporu mohou získat?

O ošetřovném pro OSVČ už se mluví nějaký ten pátek, nyní ale státní pomoc nabrala na konkrétních obrysech. Pojďme se podívat blíže na podmínky této speciální podpory, která je obdobou ošetřovného.

Jaké podmínky musí splnit OSVČ, aby získala ošetřovné?

 • Vyplnit Žádost o dotaci z programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ. Formulář je od 1. dubna 2020 dostupný na webu ministerstva průmyslu a obchodu.
 • Doložit potvrzení o uzavření školského nebo jiného zařízení, ať už dětského nebo sociálního charakteru.
 • Ošetřovné čerpat na dítě mladší 13 let nebo osobu zdravotně postiženou. 
 • Z důvodu ošetřovného přijít o příjmy z podnikatelské činnosti.
 • Druhý z rodičů nesmí čerpat ošetřovné, ať už z pozice zaměstnance nebo OSVČ.

Kolik dostanou OSVČ na ošetřovném v době koronaviru?

Ošetřovné není podmíněno platbou dobrovolného nemocenského pojištění, v této krizové době na něj mají nárok skutečně všechny OSVČ, které splní výše uvedené podmínky. Drobným podnikatelům a živnostníkům bude náležet paušální částka, a to ve výši 424 Kč na den, maximálně pak 13 144 Kč za měsíc. Tato suma odpovídá u zaměstnanců hrubému měsíčnímu příjmu ve výši 23 900 Kč.

I přestože školy jsou zavřené od 11. března, nárok na ošetřovné mají OSVČ od 12. března, tedy ode dne, kdy byl v České republice vyhlášen nouzový stav.

 • Podat žádost o ošetřovné je možné do 30. dubna.
 • Prozatím stát vyhradil pro čerpání této dotace 100 milionů korun.
 • Nárok na ošetřovné mají jen OSVČ vykonávající hlavní činnost.
 • Dotaci mohou získat i lidé podnikající v zemědělské a lesnické prvovýrobě.

Jak je to s dávkou a s dluhy nejen vůči státním institucím?

Původně měla schválení ošetřovného významnou měrou ovlivnit bezdlužnost. Tato podmínka ale byla vládou zmírněna, nyní je tedy nutné, aby žadatel neměl ke 12. březnu nedoplatky:

 • u finančního úřadu,
 • u České správy sociálního zabezpečení,
 • u zdravotní pojišťovny,
 • u Celní správy,
 • u dalších institucí.

A proč ke 12. březnu? Jedná se o stav před vyhlášením opatření, která omezují podnikání v současné krizi, dluhy po tomto datu jsou akceptovatelné a nehrají při schvalování žádosti žádnou roli. Splnění podmínky bezdlužnosti je nutné doložit čestným prohlášením.

Jak zažádat o ošetřovné jako OSVČ?

Samotnou žádost dostupnou na webu MPO je nutné vyplnit, doložit potřebným prohlášením a potvrzením a podat:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem s elektronickým podpisem,
 • poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Na obálce musí být uvedeno „neotvírat“ a „FPMPO20.“

Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,49 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet