Bonita klienta rozhoduje o úspěšnosti a výhodnosti úvěru. Víte, jak bonitu zvýšit?

Kateřina Doležalová
4.5
Rubrika: Rozpočet5 minut čtení

Bonita klienta je důležitým parametrem, podle kterého se banky rozhodují, zda poskytnou či neposkytnou úvěr.

Bonita klienta je důležitým parametrem, podle kterého se banky rozhodují, zda poskytnou či neposkytnou úvěr. Čím vyšší bonity zájemce o půjčku dosahuje, tím vyšší je šance na získání nižšího úroku. Jak ale banky bonitu vlastně posuzují?

Bonita poukazuje na solventnost klienta a na jeho schopnost splácení. Před sjednáním půjčky je pro banky nezbytné vědět, jak bude klient schopen splácet. Tím, že banka poskytne úvěr, se vystavuje velkému riziku. Pokud dlužník nebude schopen řádného splácení, banka o peníze přijde. Není divu, že banky u většiny typů úvěrů zjišťují, jaké úvěrové riziko jim hrozí.

Vyšší versus nižší bonita žadatele

Bonitu klienta banky zjišťují pomocí scoringu, což je bodové ohodnocení. Určité parametry jsou posuzovány podle různé váhy. Výsledkem je bonita klienta. Čím vyšší je bonita, tím vyšší je šance na získání úvěru a tím vyšší je zároveň šance na získání nižší úrokové sazby. S nižší bonitou je zapotřebí počítat s vyšším úrokem.

V případě nedostatečné bonity je možné na pomoc přizvat spolužadatele nebo ručitele. Spolužadatel je pro banku rovnocenným dlužníkem jako žadatel. Znamená to tedy, že za dluh jsou stejnou měrou zodpovědní. Ručitel přichází na řadu až po tom, co banka z žadatele nevymůže dluh.

Chcete nejvýhodnější půjčku? Srovnejte si nabídky.Chci porovnat

Co bonitu ovlivňuje a jak se zjišťuje?

Bonita klienta se posuzuje na základě mnoha osobních údajů. Jedná se například o věk, pohlaví, vzdělání, profesi nebo počet dětí. Jak ale tyto fakta bonitu ovlivní?

  • Čím je žadatel starší, tím je bonita nižší
  • Zájemci muži musí počítat s nižší bonitou, oproti ženám mají větší sklon k dluhům.
  • Čím vyšší je dosažené vzdělání klienta, tím je i vyšší bonita.
  • Perspektivnější profese v podobě doktorů, právníků či managerů je zárukou vyšší bonity.
  • Čím méně závazků žadatel má, tím má vyšší šanci na vyšší bonitu.

Příjmy a výdaje rozhodují o solventnosti klienta

Jen lukrativní práce nestačí. Ve většině případů je nutné pracovat na dobu neurčitou, nebýt ve zkušební době a doložit příjmy, ať už ze samostatně výdělečné činnosti, ze závislé činnosti, z pronájmu nebo z důchodu. Příjmem je také rodičovský příspěvek.

Příjmy bez výdajů mnoho nenapoví, proto banky vyžadují doložení i pravidelných výdajů. Jedná se například o nájem, pojištění, pravidelné spoření či splátky úvěrů. Banky si důkladně zjišťují, i to, zda zájemce má či nemá již sjednané jiné půjčky. V případě nesplácení předešlých bonita klienta velmi utrpí. Z důvodu eliminace úvěrového rizika proto banky prochází úvěrové registry:

  • SOLUS,
  • Bankovní registr klientských informací,
  • Nebankovní registr klientských informací.

V neposlední řadě při zjišťování bonity klienta hraje významnou roli životní minimum. Výše životního minima je pro každého stanovena individuálně. Banky ji odečítají od doložených příjmů.