Daňová sleva na manželku: Víte, kdy ji (ne)lze uplatnit?

Při vyplňování daňového přiznání si lze díky slevám významně snížit konečnou daň.

Při vyplňování daňového přiznání si lze díky slevám významně snížit konečnou daň. Jednou z daňových slev je i tzv. sleva na manželku či manžela. Ovšem víte, kdy konkrétně lze tuto slevu uplatnit? Jen výše příjmu totiž nemusí vždy rozhodovat.

Slevu na manželku či manžela je možné uplatnit, pokud příjmy partnera nepřesahují 68 000 Kč. Výše daňové slevy je 24 840 Kč. Jestliže je ale manželka či manžel držitelem průkazu ZTP/P, pak je sleva dvojnásobná ve výši 49 680 Kč.

Do rozhodného příjmu se nepočítá jen závislá činnost

Příjmy manželky či manžela pro uplatnění slevy nesmí přesáhnout 68 000 Kč. Víte ale, co vše do příjmů partnera započítat? Pamatujte, že jen příjmy ze závislé činnosti nestačí. Nutné je do rozhodného příjmu započítat také příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a pronájmu.

Dále pokud manželce či manželovi plynuly za loňský rok příjmy z prodeje movitosti či nemovitosti, peněžitý příspěvek v mateřské, nemocenská nebo podpora v zaměstnanosti, pak i tyto příjmy je nutné k celkovým přičíst. V neposlední řadě nezapomeňte na příjmy, které podléhají srážkové dani, a ostatní jednorázové příjmy.

Výdaje stanovené paušálem (ne)umožní uplatnit slevu

Pokud jako OSVČ stanovujete výdaje paušálem, pak není možné daňovou slevu na manželku či manžela uplatnit. Respektive slevu lze uplatnit jen v případě, že dílčí základ daně ze zaměstnání má OSVČ vyšší než polovinu celkového daňového základu.

Nutno podotknout, že sleva snižuje daň jen do nuly. Není možné díky daňové slevě získat tzv. vratku. Daň po uplatnění slev tak může být v nejlepším případě 0 Kč.

Příklad č. 1

Pan Novák je OSVČ. Jeho příjmy za rok 2015 byly ve výši 800 000 Kč. Výdaje uplatil 60% paušálem. Manželka paní Nováková pobírala v roce 2015 pouze rodičovský příspěvek. Ten se do rozhodných příjmů nepočítá, a tak příjmy paní Novákové v roce 2015 byly 0 Kč. I přesto ale není možné, aby pan Novák uplatnil slevu na manželku, protože jeho výdaje jsou stanoveny paušálem.

Příklad č. 2

Paní Dvořákové plynuly v roce 2015 příjmy ze SVČ a ze závislé činnosti. Příjmy ze zaměstnání činily 240 000 Kč. Příjmy ze SVČ činily 180 000 Kč. Výdaje paní Dvořáková uplatnila 40% paušálem. Tudíž daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti činil 108 000 Kč. Manžel paní Dvořákové pobírá invalidní důchod ve výši 5 450 Kč. Celkové příjmy pana Dvořáka za rok 2015 tak činily 65 400 Kč. Dílčí základ daně ze závislé činnosti paní Dvořákové je vyšší než polovina celkového daňového základu. Tudíž je možné uplatnit slevu na manžela.

POZOR na příjmy vyplácené v lednu!

Příjmy ze zaměstnání, kterých je dosaženo ve zdaňovacím období a které jsou zároveň i vyplaceny do 31 dní po skončení zdaňovacího období, je nutné do rozhodného příjmu započítat. Především se jedná o prosincovou výplatu, kterou manželka či manžel obdrží v lednu.

Na druhou stranu příjmy v podobě nemocenských dávek, peněžitého příspěvku v mateřské či podpory v nezaměstnanosti se do zdaňovacího období započítávají podle dosažení, nikoliv podle skutečnosti. Jsou-li tyto příjmy vyplaceny až v lednu 2016, pak hrají roli až ve zdaňovacím období v roce 2016.

Příklad č. 3

Paní Novotná je OSVČ. Její manžel byl v roce 2015 devět měsíců na úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. V říjnu, listopadu a prosinci pan Novotný začal pracovat za mzdu 25 000 Kč. I přestože pan Novotný obdržel prosincovou výplatu až 15. ledna 2016, je tento příjem započítáván do zdaňovacího období roku 2015. Jeho celkové příjmy ze zaměstnání za rok 2015 činily 75 000 Kč. Paní Novotná za rok 2015 nemůže uplatnit slevu na manžela.

Příklad č. 4

Pan Čech je OSVČ. Jeho manželka byla od srpna 2015 na mateřské dovolené. Její měsíční příjem tedy činil 11 700 Kč. Od ledna do července 2015 paní Čechová pobírala rodičovský příspěvek. Celkem za rok 2015 paní Čechová obdržela v rámci peněžitého příspěvku v mateřství 58 500 Kč. V lednu ještě obdržela dalších 11 700 Kč. Rodičovský příspěvek a lednový příjem z mateřského příspěvku se do rozhodného příjmu manželky nezapočítává, proto může pan Čech uplatnit slevu na manželku.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,59 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet