Co udělá zkrácený úvazek a neschopenka s výší vaší mateřské?

Ne každá žena v těhotenství zvládne vykonávat svou práci. Co se ale stane s mateřskou, když zažádáte o zkrácený úvazek nebo nastoupíte na neschopenku?

Ne každá žena v těhotenství zvládne vykonávat svou práci, občas je nutné zažádat o přeřazení na jinou pozici, v takovém případě se nic moc nemění, co se financí a pracovní doby týká. Co se ale stane s mateřskou, když zažádáte o zkrácený úvazek nebo nastoupíte na neschopenku?

Jaká pravidla platí pro mateřskou dovolenou?

  • Jedná se o dávku z nemocenského pojištění.
  • Čerpá se 8 až 6 týdnů před plánovaným termínem porodu.
  • Mateřskou lze pobírat 28 týdnů v případě jednoho dítěte, 37 týdnů u dvojčat a vícerčat.
  • Nárok na dávku má jen ten, kdo je v den nástupu na mateřskou účasten nemocenského pojištění, popřípadě je v ochranné lhůtě.

Co je to ochranná lhůta?

Pokud nastupujete na mateřskou, vzniká na ní nárok i tehdy, když je ukončeno pojištění, respektive zaměstnání. Podmínkou ale je, aby doba mezi ukončením a nástupem na dávku nebyla delší jak 180 dnů.

Co se nemocenského pojištění týká, pak také platí, že pro čerpání peněžité pomoci v mateřství, je nutné být účasten pojištění alespoň 270 dnů v průběhu posledních dvou let. Pokud v tomto čase došlo ke změně zaměstnavatele, nic se neděje, dny se sčítají. U OSVČ platí pravidlo, že musí být účastna pojištění alespoň 180 dnů během jednoho roku a 270 dnů v průběhu posledních dvou let.

Kolik měsíčně zaplatíte na nemocenském pojištění?

  • Za zaměstnance odvádí pojistné zaměstnavatel, a to v rámci sociálního pojištění. Z celkových 24,8 % tak jde 2,1 % na nemocenské pojištění.
  • U OSVČ je platba nemocenského pojištění dobrovolná a odvíjí se od výše výdělku, minimální měsíční platba činí 126 Kč.

Těhotenství a zkrácený úvazek. Jak to ovlivní vaši mateřskou?

V § 241 v zákoníku práce č. 262/2006 Sb. se píše: „Požádá-li těhotná zaměstnankyně o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu žádné provozní důvody.“ 

Pokud tak ale učiníte, počítejte s tím, že výše peněžité pomoci v mateřství se počítá z výdělku, který se vám při zkráceném úvazku sníží, tudíž dojde ke snížení i mateřské.

A jak se výše dávky počítá? Jedná se o 70 % z redukovaného vyměřovacího základu za jeden den, přičemž se vychází z příjmů za 12 kalendářních měsíců před nástupem na mateřskou.

Těhotenství a neschopenka. Jak to ovlivní vaši mateřskou?

Občas se těhotenství bez zdravotních komplikací neobejde, v případě rizikového těhotenství žena nastoupí na dočasnou pracovní neschopnost.

  • 1. až 14. den na neschopence náleží náhrada mzdy od zaměstnavatele.
  • Od 15. dne do dne nástupu na mateřskou náleží nemocenské dávky.

Zatímco zkrácený úvazek ovlivní výši mateřské, neschopenka nikoliv. Peněžitá pomoc v mateřství se bude počítat z příjmů před nástupem na dávku.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,49 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet