Co je to lichva?

5. 3. 2015
lichva, co je to lichva, co je lichva, lichva pujcka
Spotřebitelské rady

Lichva. Tohle slovo můžeme v dnešní době slyšet skoro na každém kroku. Víte ale co znamená?

S pojmem lichva jsme se mohli setkat již ve středověku, kde ale představovala něco jiného než v dnešní době. Za lichvu se považovalo půjčování peněz za jakýkoli úrok. Za úplatu bylo v té době možné půjčovat pouze cizincům a křesťané ji považovali za jeden z největších hříchů.

V současnosti je lichva nežádoucím společenským jevem, který se ve většině případů vyskytuje ve formě půjčování peněz za vysoký úrok. Můžeme se s ní setkat u pochybných poskytovatelů půjček, které nabízí své služby na nástěnkách v supermarketech, na různých letácích a inzerci v novinách.

Lichvu lze poznat pomocí dvou znaků:

1. Hrubý nepoměr vzájemného plnění neboli přemrštěný úrok. Hranice, která by určovala, kdy se už jedná o hrubý nepoměr, ale není pevně stanovena.

2. Dlužník se při uzavírání smlouvy nachází ve stavu tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti a poskytovatel o této skutečnosti ví. Jako příklad lze uvést předváděcí akce, na kterých je zejména seniorům nabízeno zboží za takovou hodnotu, která je mnohonásobně vyšší, než je hodnota samotného zboží.

V České republice může být lichva považována i za trestný čin. V trestním zákoníku je uvedeno: „kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede… ” může si vysloužit zákaz činnosti nebo dokonce odnětí svobody až na dva roky. Pokud by ale lichvář páchal trestný čin tak, že způsobí někomu stav těžké nouze, bude tento trestný čin páchat v organizované skupině nebo z něho bude mít on nebo jiná osoba velký prospěch, může dostat peněžitý trest a být odsouzen až na pět let.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX