Co dělat, když chybí odpracované roky do důchodu?

Kateřina Doležalová
5.0
Rubrika: Důchody5 minut čtení

Jste dlouhodobě nemocní? Pobíráte invalidní důchod? Rozhodli jste se starat se o rodinu a zůstat v domácnosti? Pak byste si před důchodem měli ohlídat, zda máte na penzi vůbec nárok.

Jste dlouhodobě nemocní? Pobíráte invalidní důchod? Rozhodli jste se starat se o rodinu a zůstat v domácnosti? Pak byste si před důchodem měli ohlídat, zda máte na penzi vůbec nárok. Pokud ne, je na čase začít si platit dobrovolné důchodové pojištění.

Důchodové pojištění se odvádí z výdělečné činnosti, a to ať už se jedná o zaměstnání, nebo podnikání. Zaměstnanci se nemusí o nic starat, za ně odvádí důchodové pojištění zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné si pojištění platí sami.

Mezi ty, koho se naopak důchodové pojištění netýká, patří:

 • studenti,
 • nezaměstnaní,
 • lidé v domácnosti.

Proč je důchodové pojištění důležité?

Nárok na starobní penzi nevzniká pouze na základě důchodového věku. Nezbytná je i účast na sociálním, respektive důchodovém pojištění. V průběhu ekonomicky aktivního života je důležité odpracovat určitý počet let.

 • Pro rok 2018 je minimální hranice účasti na důchodovém pojištění stanovena na 34 let, v příštím roce bude limit činit 35 let.

Nevíte, kolik máte odpracovaných let pro důchodové účely?

Jestliže si nejste jisti, kolik let vám chybí do důchodu ještě odpracovat, pak zažádejte správu sociálního zabezpečení o přehled.

 • Na stránkách ČSSZ najdete tiskopis, který vyplníte. Důležité je, aby Česká správa sociálního zabezpečení věděla vaše jméno, příjmení, adresu a rodné číslo.
 • Žádost se zasílá na adresu: ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5.
 • Máte-li datovou schránku, můžete ČSSZ kontaktovat prostřednictví datové schránky nebo si zjistit údaje o pojištění přes ePortál.

Kdo ze zákona může být účasten na dobrovolném důchodovém pojištění?

Důchodové pojištění lze platit dobrovolně a dokonce je možné ho zaplatit i zpětně, a to buď zcela neomezeně, nebo v rámci dvouleté lhůty. Ze zákonných důvodů je to v případech, kdy:

 • jste veden jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce,
 • jste studentem střední a vysoké školy,
 • pracujete v cizině pro zahraničního zaměstnavatele,
 • vykonáváte dlouhodobou dobrovolnickou službu v zahraniční,
 • jste europoslancem nebo zákonným partnerem státního zaměstnance, který působí v cizině.

Avšak k dobrovolnému důchodovému pojištění se lze přihlásit i tehdy, pokud nesplňujete výše zmíněné podmínky. V takovém případě je ale možné:

 • pojištění platit nanejvýš po dobu 15 let,
 • zpětně doplatit pouze jeden rok,
 • pojištění platit pouze do doby, než vznikne nárok na starobní důchod.

Navíc od letošního roku platí pravidlo: „Chce-li se občan přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění bez splnění zákonných důvodů, musí mít odpracovaný minimálně jeden rok, ať už jako zaměstnanec, kdy za něj důchodové pojištění odvádí zaměstnavatel, nebo jako OSVČ, kdy si pojištění platí sám.“

K dobrovolnému důchodovému pojištění se přihlásíte u OSSZ v místě trvalého bydliště. Pro rok 2018 je minimální záloha stanovena na 2 099 Kč.