Chybu v daňovém přiznání je možné napravit. Jak a kdy?

22. 3. 2017
chyba v daňovém přiznání, chyba ve výpočtu daně, opravné daňové přiznání, dodatečné daňové přiznání
Daně

Možnost podat daňové přiznání se blíží ke konci. Co když jste ale daňové přiznání podali již v lednu, a až nyní jste zjistili, že se vám do formuláře vloudil šotek? Chybu je možné napravit, a to opravným, nebo dodatečným daňovým přiznáním. Víte, kdy jaké použít?

3 nejčastější chyby v daňovém přiznání

Nejčastější chybou v daňovém přiznání je špatně vypočtená daň. Stačí se splést ve výši výdajů a ihned jsou všechna čísla chybná. Co dál ovlivní špatnou výši daně a jaké další chyby je možné v daňovém přiznání nasekat?

- Chyba ve výpočtu daně

K chybné dani se dopočítáte uvedením špatné výše výdajů nebo příjmů. Stejně tak vám vyjde nesprávné číslo, pokud nezahrnete do výpočtu všechny započitatelné daňové odpočty a daňová zvýhodnění. Jestliže vámi vypočtená daň je nižší než skutečná, je vaší povinností podat dodatečné přiznání a daň zaplatit. V případě nižší daně než skutečné máte právo na vrácení daňové přeplatku.

- Nedodání potřebných příloh

Jestliže jste zapomněli dodat přílohy v podobě potvrzení o studiu, daňových odpočtů nebo potvrzení příjmů od zaměstnavatele, pak je nutné všechny potřebné dokumenty dodat finančnímu úřadu. V případě absence příloh se nepodává opravné, ani dodatečné daňové přiznání, pouze na výzvu FÚ je zapotřebí chybějící přílohy dodat.

- Administrativní prohřešky

Často se stane, že úředníci najdou v daňovém přiznání i celou řadu administrativních chyb. Jedná se například o nepodepsaný formulář, chybějící číslo bankovního účtu, které je potřebné pro vrácení přeplatku, nebo špatně vyplněné kolonky. I v těchto případech FÚ vyzívá k nápravě.

POZOR: Mezi časté chyby také patří opomenutí datové schránky. Jestliže máte zřízenou datovou schránku, je vaší povinností podat daňové přiznání elektronicky. V opačném případě vám hrozí pokuta.

Opravné a dodatečné přiznání není jedno a to samé

Oba typy daňového přiznání slouží k opravě řádného tiskopisu. Opravné daňové přiznání je možné podat do zákonem stanovené doby, která je platná pro řádné přiznání. Letos je to tedy 3. dubna 2017. Opravných přiznání je možné podat nespočet. Jako finální verzi bere finanční úřad tu poslední odevzdanou. V rámci tohoto typu přiznání vás nečekají žádné pokuty nebo sankce.

Na podání dodatečného daňového přiznání máte nárok po uplynutí lhůty stanovené pro přiznání daně z příjmů. Uvědomíte-li si tedy v průběhu dubna, že jste udělali chybu ve formuláři, pak sami od sebe podejte dodatečné přiznání. Nemusíte čekat na výzvu finančního úřadu. V případě, že nepodáte včas dodatečné daňové přiznání, čeká vás pokuta ve výši až do 5 % stanovené daně. Zároveň počítejte také s vypočtením úroků z prodlení.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 800 000 KčX