Cestovní pas: Jak dlouho trvá jeho vyřízení a kolik stojí?

Kateřina Doležalová
4.6
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Za dva týdny vyrážíte na dovolenou a nemáte platný pas? Pak vás možná překvapí, že úřady na vyhotovení nového mají až 30 dnů. Co dělat, když měsíc čekat nemůžete?

Za dva týdny vyrážíte na dovolenou a zjistili jste, že nemáte platný pas? Pak vás možná překvapí, že úřady na vyhotovení nového dokladu mají až 30 dnů. Co dělat, když měsíc čekat nemůžete? Kde a jak o pas zažádat a kolik vás bude stát?

Kdy vám jen občanka k vycestování nestačí?

Vyrážíte-li na dovolenou do některé ze zemí Evropské unie či Schengenského prostoru, nemusíte si s prošlým pasem lámat hlavu. K vycestování vám postačí občanský průkaz. Jestliže ale jedete mimo tyto státy, je nutné mít s sebou jeden z cestovních dokladů:

 • cestovní pas, 
 • diplomatický pas,
 • služební pas,
 • cestovní průkaz.

Od roku 2016 jsou nezbytnou součástí cestovního pasu:

 • strojově čitelné údaje,
 • nosič dat s biometrickými údaji. 

Takový doklad je u osob:

 • mladších 15 let platný 5 let,
 • starších 15 let platný 10 let.

Dobu platnosti pasu nelze prodloužit, jakmile lhůta vyprší je zapotřebí sjednat si nový cestovní doklad.

Kolik vydání cestovního pasu stojí?

Klasická lhůta pro vyhotovení pasu je 30 dnů, pakliže jste pozdě zjistili, že vám doklad propadl, můžete zažádat o vyhotovení ve zkrácení lhůtě. Avšak za pas vyřízený do 6 pracovních dnů, nebo dokonce do 24 hodin si připlatíte.

Za vydání pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatí:
 • občan starší 15 let 600 Kč.
 • občan do 15 let 100 Kč.

Při převzetí dokladu u jiného úřadu, než byla podána žádost, se platí navíc správní poplatek ve výši 100 Kč

Ve zkrácených lhůtách do 5 dnů:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 3 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 2 000 Kč,
 • a převzetí u Ministerstva vnitra – 1 000 Kč
 • při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 3 000 Kč

Ve zkrácených lhůtách do 5 dnů občanům mladším 15 let:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 1 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 500 Kč,
 • a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč
 • při podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 1 000 Kč

Ve zkrácených lhůtách do 24 hodin:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 6 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 4 000 Kč,
 • a převzetí u Ministerstva vnitra – 2 000 Kč.

Ve zkrácených lhůtách do 24 hodin občanům mladším 15 let:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra – 2 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností – 1 500 Kč,
 • a převzetí u Ministerstva vnitra – 500 Kč.

Kdo může o cestovní pas žádat?

 • O vydání cestovního dokladu může zažádat občan starší 15 let, avšak v případě nezletilých osob je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.
 • U občanů mladších 15 let musí žádost o cestovní pas podat zákonný zástupce. 

Kde o cestovní pas žádat?

Žádost o vyhotovení cestovního pasu lze podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností v ČR,
 • v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22,
 • v zahraničí u zastupitelského úřadu ČR.

Vyřizujete-li si pas v řádné 30denní lhůtě, pak si ho můžete převzít na úřadu, kde jste o něj žádali, ale i u jiného obecního úřadu s rozšířenou působností, který v žádosti uvedete. Pokud se jedná o doklad vydávaný ve zkrácené 6denní lhůtě, je nutné si ho vyzvednout tam, kde jste podali žádost o pas.

Jak vyřízení cestovního pasu probíhá?

K vyřízení cestovního pasu nepotřebujete žádný formulář, postačí vám pouze doklad, jako je třeba občanský průkaz. S sebou nepotřebujete ani fotografii. A jak žádost probíhá?

 • Na základě vámi předloženého dokladu úředník ověří správnost údajů v informačním systému evidence obyvatel. 
 • Následně dojde k pořízení biometrických údajů, tedy fotografie a otisku prstu. Otisk se provádí u občanů starších 12 let. 
 • Dalším krokem je vytištění žádosti, kterou musí občan podepsat. Podpis se digitalizuje a přenese do cestovního pasu.
 • Poté je zapotřebí potvrdit správnost údajů dalším podpisem, kterým zároveň dáváte souhlas ke zpracování biometrických údajů do nosiče dat cestovního pasu. 
 • Na konec jsou data z žádosti odeslána ke zpracování pro vyhotovení dokladu.