Češi nejsou v Evropské unii nejchudší. Nižší hranici chudoby mají naši sousedé

Kateřina Doležalová
4.7
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Chudoba v rozvojových zemích se nedá srovnávat s chudobou v EU. I přestože oproti státům třetího světa žijeme v České republice v blahobytu, v rámci chudoby v Evropě jsme na spodu žebříčku.

Chudoba v rozvojových zemích se nedá srovnávat s chudobou v Evropské unii. I přestože oproti státům třetího světa žijeme v České republice v blahobytu, v rámci chudoby v Evropě jsme na spodu žebříčku. Jsou Češi v EU považováni za nejchudší? Nebo se najdou v členských zemích ještě větší „chuďasové“?

Chudý je ten, kdo dosahuje sotva příjmů na hranici chudoby. Pro každý stát je hranice stanovena jiná. V České republice činí hranice chudoby pro jednotlivce 4 573 euro za rok, pro rodinu se dvěma dětmi mladšími 14 let pak činí 9 604 euro za rok.

Chudší než Češi jsou Estonci, Slováci, Poláci, Chorvati, Lotyši, Litevci, Maďaři, Bulhaři a Rumuni. Ti všichni mají hranici chudoby stanovenou pod český limit. Největšími „chuďasi“ jsou právě poslední zmiňovaní Rumuni.

- V Polsku je hranice chudoby pro jednotlivce stanovena na 3 202 euro za rok, pro čtyřčlennou rodinu na 6 724 euro za rok. - V Litvě je hranice chudoby pro jednotlivce stanovena na 2 894 euro za rok, pro čtyřčlennou rodinu na 6 077 euro za rok.- V Rumunsku je hranice chudoby pro jednotlivce stanovena na 1 317 euro rok, pro čtyřčlennou rodinu na 2 766 euro za rok.

Naopak oproti Čechům si na vysoké noze žijí například Němci, Nizozemci, Francouzi, Belgičané, Rakušané, Švédi či Dánové. Největšími boháči na hranici chudoby jsou v Evropské unii Lucemburčané.

- V Německu je hranice chudoby pro jednotlivce stanovena na 11 840 euro za rok, pro čtyřčlennou rodinu na 24 864 euro za rok.- Ve Švédsku je hranice chudoby pro jednotlivce stanovena na 16 272 euro za rok, pro čtyřčlennou rodinu na 34 172 euro za rok.- V Lucembursku je hranice chudoby pro jednotlivce stanovena na 20 592 euro za rok, pro čtyřčlennou rodinu na 43 243 euro za rok.

Jak konkrétně si tedy Češi stojí ve srovnání se zeměmi EU?

Ve srovnání 28 členských států je Česká republika v druhé polovině, a to konkrétně na 19. místě. Nižší hranici chudoby mají již jen v devíti státech Evropské unie.

Je jasné, že hranice chudoby se liší v zemích západní Evropy a v zemích východní Evropy. Zapotřebí je brát v potaz nejen příjmy občanů Evropské unie, ale také náklady na život. Právě proto se limity jednotlivých států od sebe velmi liší.

Jak se hranice chudoby v EU stanovuje?

Chudým dle statistik a propočtů je v Evropské unii každý, kdo má roční příjmy pod 60 % mediánu mzdy v národním hospodářství. Součástí příjmů jsou veškeré příjmy ze závislé činnosti, ze samostatně výdělečné činnosti, z důchodu i příjmy v podobě sociálních dávek.

Pro získání mediánu mzdy je zapotřebí vzestupně seřadit všechny mzdy. Ta mzda, která se nachází uprostřed, představuje medián.