Být na úřadu práce pouze jeden měsíc se vyplatí

Kateřina Doležalová
4.5
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Většina lidí se úřadu práce snaží vyhýbat obloukem. Pokud vás čeká změna zaměstnání a měsíc prodlevy k tomu, pak se rozhodně neostýchejte a na pracák zajděte.

Většina lidí se úřadu práce snaží vyhýbat obloukem. Pokud vás čeká změna zaměstnání a měsíc prodlevy k tomu, pak se rozhodně neostýchejte a na pracák zajděte. I pouhý měsíc strávený v evidenci úřadu práce se vám vyplatí.

Úřad práce není místem, kde by každý chtěl být. Přesto dobře zvažte, jestli se někdy nevyplatí hodit hrdost za hlavu a využít nejen podpory v nezaměstnanosti. V evidenci úřadu práce se totiž nemusíte také starat o platbu zdravotního pojištění a navíc se doba na pracáku započítává do odpracovaných let potřebných pro výpočet starobního důchodu.

Lidé nad 55 let mají nárok na téměř roční podporu

Během prvních dvou měsíců na úřadu práce získáte podporu v nezaměstnanosti ve výši 65 % průměrné měsíční mzdy, kterou jste pobírali v posledním zaměstnání. Od třetího měsíce dostanete 50 % a od pátého měsíce 45 % z vašeho průměrného měsíčního výdělku.

Na podporu po dobu 5 měsíců má nárok každý do 50 let, lidé ve věku 50 až 55 mohou využít podpory po dobu 8 měsíc, nad 55 let 11 měsíců.

Důležitými podmínkami pro získání podpory v nezaměstnanosti jsou:

  • minimálně 1 rok být účasten na sociálním pojištění v průběhu dvou let před registrací do evidence úřadu práce,
  • aktivně hledat nové zaměstnání přes úřad práce.

S první podmínkou je spjata i náhradní doba zaměstnání, což je období, kdy jste například byli na mateřské či rodičovské dovolené nebo jste pečovali o osobu závislou na druhém.

V evidenci úřadu práce za vás zdravotní zaplatí stát

Podpora v nezaměstnanosti není jedinou výhodou evidence na úřadu práce. Čas strávený v evidenci se vám totiž také započítává do doby pojištění potřebné k výpočtu důchodu. Pro získání starobního důchodu je zapotřebí dosáhnout důchodového věku a být 25 let účasten na sociálním pojištění. Čas strávený na úřadu práce se do doby pojištění započítává, avšak pouze po dobu 3 let.

Co se zdravotního pojištění týká, pak i to pracák vyřeší za vás. Jste-li bez zaměstnání, stáváte se osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP), což znamená, že si buď musíte pojistné platit sami, nebo se registrovat na ÚP, díky čemuž za vás bude zdravotní pojištění platit stát.

POZOR: Pokud vás čeká prodleva mezi starým a novým zaměstnáním jeden kalendářní měsíc, pak pamatujte, že jste-li celý kalendářní měsíc nezaměstnaní, musíte si zdravotní pojištění zaplatit, nebo se evidovat na úřadu práce. Jste-li nezaměstnaní dva týdny v jednom kalendářním měsíci a další dva týdny v druhém kalendářním měsíci, pak za vás musí pojistné odvést stávající a nový zaměstnavatel, tudíž není nutné se registrovat na úřadu práce. Bez registrace vám ale zaniká nárok na státní podporu v nezaměstnanosti.