Blíží se ostrý start evidence tržeb: Víme, co obnáší a jaké změny přinese

Kateřina Doležalová
5.0
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Dlouho diskutovaná elektronická evidence tržeb se stává realitou. Prvního listopadu byl zahájen zkušební provoz. Od prvního prosince ale začíná EET na ostro.

Dlouho diskutovaná elektronická evidence tržeb se stává realitou. Prvního listopadu byl zahájen zkušební provoz. Od prvního prosince ale začíná EET na ostro. V první vlně se EET dotkne restauračních a ubytovacích služeb, postupně budou přibývat další obory. Víte, co EET obnáší, na koho se vztahuje a jak se na ni připravit?

K čemu elektronická evidence slouží?

Elektronická evidence tržeb se vztahuje na veškeré platby, které přijímá podnikatel od zákazníka. Evidenci podléhají hotovostní platby v domácí i cizí měně, platby kartou nebo platby realizované stravenkami, poukazy či šeky. Z evidence tržeb jsou pouze vyloučeny bankovní převody realizované na základě vystavené faktury.

Prostřednictvím elektronického zařízení je platba evidována a odeslána Finanční správě. Ke každé provedené platbě je podnikající subjekt povinen vystavit účtenku.

Na koho se EET vztahuje?

V prvotní zavádějící fázi je elektronická evidence tržeb povinná pro subjekty podnikající v ubytovacích a stravovacích službách. Od 1. prosince 2016 je proto EET povinná pro restaurace, pivnice, hotely, penziony a další zařízení. Celý systém je již od listopadu přístupný. Podnikatelé se tak mohou seznámit s fungováním systému.

Druhá vlna elektronické evidence tržeb vstoupí v účinnost 1. března 2017 a bude se vztahovat ne velkoobchody a maloobchody.

V třetí fázi, která začne 1. března 2018 se k EET připojí sektory zemědělství, výroby, dopravy a dalších služeb včetně svobodných povolání, do kterých patří lékaři, advokáti či notáři. Jako poslední se k elektronické evidenci od června 2018 připojí vybrané výrobní a zpracovatelské obory včetně některých stavebních a řemeslných činností a servisních služeb.

3 základní kroky k EET

  • Zažádat finanční úřad o autentizační údaje.
  • Registrovat se na daňovém portálu.
  • Instalovat zařízení pro evidenci tržeb.

1. Žádost o autentizační údaje

Autentizační údaje slouží k přihlášení do internetové aplikace EET. Uživatel je získá na základě žádosti u finančního úřadu. Žádost lze podat elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo osobně. Autentizační údaje získává žadatel ihned po předložení žádosti.

2. Registrace na daňovém portálu

Druhým krokem je registrace a přihlášení do internetové aplikace Daňového portálu. K prvnímu přihlášení slouží autentizační údaje získané z finančního úřadu. Aplikace slouží pro spravování veškerých provozoven, ve kterých podnikatel přijímá platby.

Přes aplikaci lze zároveň zažádat o udělení unikátních certifikátů pro identifikaci elektronické pokladny. Ke každému terminálu je nutný samostatný certifikát. Rozhraní umožňuje také nastavovat odezvu mezi tiskem účtenky a generováním fiskálního kódu, který se odesílá Finanční správě. To je vhodné například při nestabilním připojení k internetu. Pokud terminál nenaváže komunikaci se serverem, vytiskne účtenku a fiskální kód odešle až po připojení.

3. Zařízení pro evidenci tržeb

Posledním bodem nutným ke splnění legislativy je instalace vhodného zařízení, které přijatou platbu pomocí softwaru registruje, naváže spojení se servery Finanční správy a údaje odešle. Na trhu existuje celá řada zařízení, která jsou dodávána samostatně nebo v balíčku služeb zahrnující například internetové připojení či servis.

K elektronické evidenci lze využívat jak chytré telefony nebo tablety, tak i klasické pokladní systémy. Podmínkou je software pro EET, připojení k internetu a tiskárna účtenek.