Bankovní pojistkou před refinancováním je zákaz zcizení a zatížení nemovitosti

Kateřina Doležalová
4.7
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Chcete refinancovat hypotéku? Vyhraďte si na vše dostatek času. Může se stát, že refinancování nepovolí na základě institutu zákazu zcizení a zatížení nemovitosti.

Chystáte se refinancovat hypotéku u konkurenční banky? Pak si na vše vyhraďte dostatečný časový prostor. A hlavně komunikujte se současným poskytovatelem hypotéky. Může se totiž stát, že refinancování nepovolí na základě institutu zákazu zcizení a zatížení nemovitosti. Vysvětlíme, co tato právní norma znamená, a jakým způsobem komplikuje refinancování hypoték.

Institut zákazu zcizení a zatížení nemovitosti zavádí novela občanského zákoníku, která vstoupila v platnost v lednu 2014. Právní úprava je ve své podstatě pojistkou bank před odlivem klientů na konci fixačního období hypotéky. Tento nástroj totiž bankám umožňuje rozhodovat o tom, zda klient smí hypotéku refinancovat u konkurenční banky či nikoliv.

Funkce bankovní pojistky v praxi

Bankovní pojistka je dána prostou smluvní úpravou s využitím zákazu zatížení a zcizení nemovitosti. Funkce úpravy je založená na podobném principu, jako zástavní právo k nemovitosti, které je běžným smluvním požadavkem banky při sjednání hypotéky.

Stejně jako zástavní právo k nemovitosti, tak i zákaz zcizení a zatížení nemovitosti může být zaveden do katastru nemovitostí. V případě žádosti o refinancování hypotéky musí stávající banka s tímto krokem souhlasit. V opačném případě se klient vystavuje sankcím.

Chcete nejvýhodnější hypotéku? Srovnejte si nabídky.Chci porovnat

Co znamená zákaz zatížení a zcizení nemovitosti?

Pro pořádek upřesníme význam dvou klíčových pojmů, které komplikují refinancování hypotéky. Pojem zákaz zcizení v praxi znamená nemožnost nemovitost prodat či darovat bez písemného souhlasu banky.

Druhým pojmem je zákaz zatížení nemovitosti, který ve své podstatě neumožňuje zatížit nemovitost jiným věcným právem. V praxi to znamená, že nemovitost nelze zatížit věcným břemenem nebo zástavním právem. Zákaz zatížení nemovitosti lze uplatnit ve třech variantách odstupňovaných podle míry vypověditelnosti.

  • smluvní zákaz zatížení nemovitosti bez zápisu do katastru nemovitostí
  • zákaz zatížení nemovitosti zástavním právem bez písemného souhlasu věřitele
  • zákaz zatížení nemovitosti zástavním právem

První varianta je ukotvena pouze ve vzájemné smlouvě a disponuje nejnižším stupněm ochrany vůči vypověditelnosti a na rozdíl od dalších dvou variant se nezanáší do katastru nemovitostí. Porušení této smluvní části je většinou ochráněno smluvní pokutou. U druhé varianty je pro zatížení nemovitosti zástavním právem, tedy refinancování, potřebný pouze písemný souhlas stávající banky. Třetí varianta představuje nejvyšší stupeň ochrany věřitele. Pro souhlas k refinancování musí stávající banka podat žádost na katastr nemovitostí o výmaz zákazu zatížení nemovitosti zástavním právem.

Jak předejít komplikacím při refinancování?

Zásadní radou, jak předejít budoucím komplikacím při refinancování hypotéky, je nenechat institut zákazu zcizení a zatížení nemovitosti ukotvit ve smlouvě. Pokuste se s bankou vyjednávat. Kvůli získání klientů jsou ochotné udělat ústupky.