7 slev, které vám mohou významně snížit daň v roce 2016

Kateřina Doležalová
4.7
Rubrika: Daně5 minut čtení

Vyplnit a podat daňové přiznání je jedna věc, ovšem spočítat si správně daň, kterou je nutné státu odvést, je věc druhá.

Vyplnit a podat daňové přiznání je jedna věc, ovšem spočítat si správně daň, kterou je nutné státu odvést, je věc druhá. I přes chytré interaktivní formuláře totiž můžete odvést zbytečně vysokou daň, pokud nevyužijete daňových slev. Ty vám daň významně ovlivní směrem dolů.

1. Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je daňovou slevou, která se vztahuje na všechny, a to bez jakékoliv nutnosti prokazování. Ať už jste pracovali 12 měsíců, 8 měsíců nebo jen 2 měsíce, a vykazujete zdanitelné příjmy, pak máte nárok na uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

2. Sleva na manželku (manžela)

Jestliže s manželkou (manželem) žijete ve společné domácnosti a jestliže její příjmy nepřesáhly 68 000 Kč za rok, máte nárok na uplatnění slevy. Výše slevy na vyživovanou manželku (manžela) je 24 840 Kč. V případě, že je partner držitelem průkazu ZTP/P, je možné uplatnit slevu v dvojnásobné výšit 49 680 Kč.

3. Tzv. „Školkovné“

Školkovné představuje daňovou slevu za umístění dítěte. Nejedná se o pevně stavenou částku. Ta se vypočítá podle skutečných nákladů, které jste zaplatili například za mateřskou školu pro vaše dítě. Maximálně však lze uplatnit 9 200 Kč, pro rok 2016 to bude 9 900 Kč. Nárok na slevu je nutné doložit potvrzením.

4. Sleva na děti

Krom školkovného lze uplatnit také daňovou slevu na děti. Podmínkou je, aby s poplatníkem žilo vyživované dítě ve společné domácnosti. Výše slevy na první dítě činí 13 404 Kč, na druhé 15 804, na třetí a další 17 004 Kč. V případě, že je dítě držitelem průkazu ZTP/P, pak se sleva zvyšuje na dvojnásobek. Do budoucna se uvažuje o zvýšení slevy..

5. Sleva na studenta

Jestliže se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem a nedosáhl hranice 26 let, pak má nárok na uplatnění daňové slevy na studenta. Ta je ve výši 4 020 Kč. Studenti na doktorském studiu mají nárok na slevu až do věku 28 let. Pro uplatnění je nutné doložit potvrzení o studiu.

Srovnejte si půjčky online a vyberte si tu nejvýhodnějšíPorovnat půjčky

6. Sleva na invalidní důchod

Výši daně vám může výrazně ovlivnit také sleva na částečný a plný invalidní důchod. Ta činí pro I. a II. stupeň invalidity 2 520 Kč a pro III. stupeň 5 040 Kč. Pro uplatnění slevy je nutné dodat potvrzení o přiznání důchodu a o výplatě důchodu.

7. Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Daňovou slevu pro držitele průkazu ZTP/P lze uplatnit měsíčně, nikoliv ročně jako je tomu u jiných slev. Za 12 měsíců výše slevy činí 16 140 Kč. Nárok na ní získáte doložením průkazu ZTP/P.