5 změn, které se musí hlásit! Co a v jaké lhůtě je nutné oznámit zdravotní pojišťovně?

Kateřina Doležalová
4.7
Rubrika: Rádce5 minut čtení

V rámci zdravotního pojištění má každý pojištěnec oznamovací povinnosti. O čem všem chce mít pojišťovna přehled a v jaké lhůtě je to nutné nahlásit?

V rámci zdravotního pojištění má každý pojištěnec svá práva a povinnosti. V dnešním článku se zaměříme na oznamovací povinnosti. O čem všem chce mít pojišťovna přehled a v jaké lhůtě je to nutné nahlásit?

1. Změna osobních údajů

Máte po svatbě? Přestěhovali jste se? Změnu jména i trvalé adresy je zapotřebí pojišťovně oznámit do 30 dní. Podle dané situace budete k ohlášení potřebovat:

 • občanský průkaz,
 • oddací list.

2. Narození dítěte

I přestože každý pojištěnec si může rozhodovat o tom, u jaké pojišťovny bude, novorozenec je automaticky zařazen k pojišťovně své matky. Rodiče pak musí do osmi dnů narození dítěte nahlásit, potřebovat k tomu budou rodný list.

3. Ztrátu průkazu pojištěnce

Ukradli vám peněženku i se všemi doklady? Ztratili jste průkaz pojištěnce? Do osmi dnů je nutné dát vědět své zdravotní pojišťovně.

4. Změnu zdravotní pojišťovny

Změnit zdravotní pojišťovnu lze jednou za rok, a to:

 • k 1. lednu,
 • k 1. červenci.

Pokud se rozhodnete jít o dům dál, pak je nezbytné o změně informovat do 8 dnů svého zaměstnavatele, aby bylo řádně a včas zaplaceno pojištění nové instituci. V opačném případě by mohly vznikat penále.

5. Změny v činnosti OSVČ

Jste OSVČ? Pak nemáte zaměstnavatele, který by za vás agendu s pojišťovnou vyřizoval, oznamovací povinnost leží na vašich bedrech. Osoby samostatně výdělečně činné musí do 8 dnů:

 • přihlásit se k výkonu samostatné výdělečné činnosti,
 • oznámit ukončení samostatné výdělečné činnosti.

OSVČ nesmí také zapomínat v řádných termínech:

 • na platbu záloh (do 8. dne následujícího měsíce),
 • na podání přehledu o příjmech a výdajích (do jednoho měsíce od podání daňového přiznání).

Jak fungují zdravotní pojišťovny v koronavirovém období?

Všechny výše zmíněné úkony lze vyřídit osobně na pobočce za pomoci zodpovědné pracovnice. Ta vás zároveň může informovat o novinkách, bonusech, výhodách a příspěvcích, díky kterým lze za zdraví ušetřit.

Aktuálně kvůli pandemii Covid-19 ale řada pojišťoven svůj chod omezuje, proto než se vydáte na vaši nejbližší pobočku, zjistěte si na oficiálních webových stránkách, jak postupuje vaše pojišťovna. I online z pohodlí domova bezkontaktní formou lze totiž celou řadu věcí vyřídit, a to prostřednictvím:

 • kontaktního formuláře,
 • e-mailu,
 • infolinky,
 • webové aplikace,
 • sociálních sítí.