5 změn, které přinesla novela občanského zákoníku

Nový občanský zákoník prošel v prosinci loňského roku mnoha změnami. Novelizace se týkala např. pronajímání bytů či společného jmění manželů.

Nový občanský zákoník prošel v prosinci loňského roku mnoha změnami. Novelizace se týkala především pronajímání bytů, společného jmění manželů, předkupního práva, svěřenského fondu a možnosti zaměstnávání od 15 let věku. Pojďme se na tyto úpravy nyní podívat blíže.

1. Není společné jmění manželů jako společné jmění manželů

Společné jmění manželů (SJM) je pojem, který platí pouze v soukromí, respektive ve firmě na majetkovou hodnotu podílu partneři nemají nárok. V rámci novelizace se řešil případ:

Manžel se stane v průběhu manželství společníkem ve firmě. Je jeho podíl automaticky součástí společného jmění manželů? Má manželka právo na hodnotu podílu? Je zároveň manželka také společníkem ve firmě?

Odpověď je: „NE.“ To, že jeden z manželů se stane podílníkem ve společnosti, neznamená, že je automaticky podílníkem i ten druhý. Výjimkou je podíl v bytovém družstvu.

2. Kauce za byt může být maximálně trojnásobkem měsíčního nájmu

Hledáte pronájem, ale často u vás vše ztroskotá na velmi vysoké kauci? Někteří pronajímatelé nemají dobré zkušenosti s nájemci, a tak často požadují i šestinásobek měsíčního nájmu jako vratnou kauci. Bohužel ne každý takovou sumu má k dispozici. Podle slov Ministerstva vnitra především lidem s nižšími příjmy vysoké kauce komplikují hledání vhodného bydlení.

S účinností od 1. března tak může pronajímatel žádat dopředu maximálně tři měsíční nájmy. Do výše kauce se nesmí započítávat zálohy na služby. Změna se bude týkat nových nájemních smluv, které budou uzavřené od 28. února 2017.

3. Povinná školní docházka nebude stát v cestě hledání práce

Nyní pracovněprávní vztah může zaměstnavatel uzavřít jen s osobou starší 15 let věku, navíc je možné podepsat pracovní smlouvu až po dokončení povinné školní docházky. Toto omezení zákonodárci považují za zbytečné, a tak se v tomto případě vrací k legislativě platné do roku 2013.

Znovu si budou moci mladiství, kteří dovršili 15 let, hledat práci, i přestože ještě nedokončili povinnou školní docházku. Podmínkou bude uzavřít smlouvu s odloženým nástupem, tedy až po dokončení základní školy.

4. Legislativa předkupního práva se vrací zpět do roku 2013

Předkupní právo bude od příštího roku opět platné dle starého občanského zákoníku, což znamená, že od 1. ledna 2018 mají spoluvlastníci předkupní právo na podíl jejich spoluvlastníka. Předkupní právo je možné uplatnit v rámci úplatného i bezúplatného převodu, avšak pouze u nemovitostí. U movitých věcí novela zákona předkupní právo spoluvlastníků úplně ruší.

Je-li spoluvlastníkovi nabízen podíl za jiných podmínek, než získal nabyvatel spoluvlastnického podílu, dochází k porušení českého právního řádu a je možné se obrátit na soud.

5. Svěřenské fondy již nebudou anonymní

Nově by měla skončit anonymita svěřenských fondů. Důvodem je jejich netransparentnost. Nyní by měl být vlastník znám, a to díky evidenci, kterou povede Ministerstvo financí. V rámci povinné registrace bude muset být uvedeno jméno zakladatele.

V centrální evidenci musí být registrovány všechny svěrenské fondy, a to do šesti měsíců ode dne účinnosti novely. Změna bude platná od 1. ledna 2018.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 2,5 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,84 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,4 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,5 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet