3 výhody manželství: Nejen žití „na hromádce“ vám přinese finanční výhody

Ve dvou se to lépe táhne. Příjmy se násobí, výdaje dělí.

Ve dvou se to lépe táhne. Příjmy se násobí, výdaje dělí. Navíc v manželství lze využít několik daňových a důchodových výhod, na které jednotlivci nemají nárok. A nejen ti, také nesezdaní partneři nemohou čerpat některé finanční výhody.

Být v manželství se může vyplatit. Pojďme se podívat na tři výhody, které za určitých podmínek přinesou do rodinného rozpočtu nějakou tu korunu navíc. U všech třech zmiňovaných je ale nutné podotknout, že jste-li v partnerství a splňujete stanovené limity, nemáte na čerpání výhod nárok, pokud nesplňujete striktní podmínku v podobě uzavřeného manželství.

Slevu na manželku lze využít až ve výši 49 680 Kč

Nepřesáhne-li roční příjem manželky (manžela) 68 000 Kč, pak může manžel (manželka) uplatnit daňovou slevu v podobě slevy na manželku. Ta je ve výši 24 840 Kč. V případě, že je partner navíc držitelem průkazu ZTP/P, potom výše slevy činí 49 680 Kč.

Pro uplatnění slevy je nutné dodat čestné prohlášení o tom, že příjmy daného partnera nepřesáhly za rok stanovený limit ve výši 68 000 Kč. Daňová sleva se uplatňuje v ročním zúčtování daně, kterou provádí zaměstnavatel za zaměstnance, popřípadě v daňovém přiznání.

Příklad: Paní Svobodová je po celý rok na rodičovské dovolené. Její příjmy v podobě rodičovského příspěvku se nepočítají do limitu 68 000 Kč. Manžel paní Svobodové si díky tomu může snížit daň a uplatnit slevu na manželku v ročním zúčtování. V případě, že by paní Svobodová žila s partnerem pouze „na hromádce“, pak daňovou slevu nelze uplatnit.

Na spolupracující manželku lze převést až 50 % příjmů

V živnosti si velmi často manželé pomáhají, díky čemuž mohou využít také mnoha výhod. Jednou z nich je, že není nutné, aby oba byli vlastníci živnostenského oprávnění na vykonávání samostatné výdělečné činnosti. 

Dále na spolupracujícího manžela či manželku je možné převést určitou část příjmů a výdajů, ta však nesmí přesáhnout více než 50 %. Jako spolupracující osobu lze využít také osobu žijící s poplatníkem v jedné domácnosti, popřípadě člena rodiny. V takovém případě lze však převést na spolupracující osobu maximálně 30 %.

Vdovský důchod může finančně pomoci v těžkých chvílích

V situaci, kdy jeden z manželů zemře, může pozůstalý požádat o vdovský či vdovecký důchod. Ten je vyplácen po dobu jednoho roku. Při splnění zákonných podmínek v podobě například péče o děti, lze získat vdovský důchod i po uplynutí jednoho roku.

Výjimkou není ani pobírání vdovského důchodu po dobu 20 let. Dojde-li k úmrtí v partnerském vztahu, pak může absence manželství přinést finanční či dokonce i v mnohých případech existenční problémy.

Příklad: Partneři pan Novotný a paní Zelená spolu žijí 20 let. Mají dvě školou povinné děti. V případě úmrtí pana Novotného, nevzniká jeho družce nárok na vdovský důchod. Děti však mohou zažádat o sirotčí důchod. Pokud by partneři byli ve svazku manželském, pak by po úmrtí pana Novotného měla manželka nárok na vdovský důchod.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 1 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet