Garantované zhodnocení Ano
Předčasný/Mimořádný výběr Ano
Vstupní věk od neomezeno
Vstupní věk do 70 let

Životní pojištění BeneFIT EXTRA

Životní pojištění BeneFIT EXTRA lze označit za jeden z nejvariabilnějších produktů na současném trhu. Pojištění v podání společnosti Generali Pojišťovna a.s. poslouží nejenom jedincům, ale také celým rodinám. Najednou lze pojistit až 8 členů domácnosti.

K velkým výhodám tohoto řešení patří připojištění rodinné asistence a hlavně investiční plán šitý na míru daného klienta. Domoci se můžete velkého množství rizik, jež lze mezi sebou jakkoliv kombinovat. Tím pokryjete všechny svoje potřeby.

Životní pojištění BeneFIT EXTRA vám umožňuje získat daňové úlevy a zároveň je spojeno s řadou nejrůznějších bonusů. Zkombinujte nemocenské, úrazové a životní pojištění v rámci jednoho balíčku a dopřejte si maximální variability při uzavírání pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

 • Smrt - popřípadě úrazem a následkem autonehody
 • Plná invalidita
 • Závažná a onkologická onemocnění
 • Denní odškodné
 • Hospitalizace
 • Pojištění pobytu v nemocnici
 • Pojištění pracovní neschopnosti

Výhody životního pojištění:

 • Životní pojištění BeneFIT EXTRA přináší řadu bonusů – je to například 25% sleva na rizikové pojistné nebo bonus 5 % z hodnoty podílového účtu.
 • Prostřednictvím speciálních rizik se můžete nadstandardně ochránit v případě autonehody.
 • Klientům společnosti Generali Pojišťovna, a.s. je poskytována profesionální rodinná asistence ASAP.
 • Naráz můžete pojistit až 8 osob z vaší rodiny, které jsou ve věku 0 – 70 let.

Nevýhody životního pojištění:

 • Bonus z hodnoty podílového fondu je připisován až po deseti letech. Následně je bonus připisován za každých dalších 5 let.

Charakteristika typů podílových fondů

Typ podílového fondu:
Předpokládané zhodnocení:
Předpokládané riziko:
Doporučený investiční horizont:
Akciové fondy
vysoké
vysoké
nejméně 5 let
Balancované (smíšené) fondy
vyšší střední
vyšší střední
3 až 5 let
Dluhopisové fondy
nižší střední
nižší střední
3 až 5 let
Fondy peněžního trhu
nízké
minimální
1 rok
Komoditní fondy
vysoké
vysoké
nejméně 5 let

Ostatní produkty:

 • Cestovní pojištění
 • Povinné ručení a havarijní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění majetku
 • Pojištění individuálních rizik
Časté otázky

V případě, že neznáte nějaký pojem a termín, přečtěte si slovník pojmů.

V rámci této služby se vám dostane hospitalizace pojištěného, lékaře či právníka na telefonu, péče o domácí mazlíčky a odborné péče o dítě pojištěného.

Životní pojištění BeneFIT EXTRA je přístupné až pro 8 lidí naráz. Pojistit si tak můžete celou rodinu. Omezeni budete pouze věkovou hranicí 0 – 70 let.

Životní pojištění BeneFIT EXTRA vás ochrání v případě smrti úrazem nebo nemocí, kde si můžete zvolit konstantní či klesající pojistnou částku. Dále je to také smrt následkem autonehody.