Garantované zhodnocení Ne
Předčasný/Mimořádný výběr Ano
Vstupní věk od 15 let
Vstupní věk do 65 let

Životní pojištění AEGON

Chraňte se před nejrůznějšími životními riziky, která pokrývá Životní pojištění AEGON. To vám v plném rozsahu přináší společnost AEGON Pojišťovna, a.s. Kombinace finanční ochrany a možnosti spoření do let budoucích.

Životní pojištění AEGON je variabilním produktem, jež lze přizpůsobit životním návykům jakéhokoliv člověka. Pojistit se můžete nejenom pro případ úmrtí, ale také hospitalizace, invalidity, pracovní neschopnosti a proti ostatním případům. Právě při naplnění těchto situací docílíte adekvátního finančního zajištění.

Společnost AEGON Pojišťovna, a.s. vám navrhne optimální pojistnou smlouvu, v níž mohou být zahrnuti všichni členové vaší rodiny. Po důkladné analýze finančních poradců vám bude nastoleno životní pojištění šité přímo na míru.

Rozsah pojištění:

 • Pojištění pro případ smrti
 • Pojištění pro případ invalidity
 • Pojištění pro případ závažných onemocnění
 • Pojištění pro případ úrazu
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti
 • Pojištění pro případ hospitalizace
VARIANTY PROGRAMU AEGON FIT
 • výhody za dodržování pravidelných preventivních prohlídek
 • nižší pojistné na rizika úmrtí, invalidity a závažných onemocnění (o 5 %)
 • upozornění na blížící se preventivní lékařské prohlídky rozesílané mailem
 • výhody za pravidelné sportovní aktivity a zdravý životní styl
 • nižší pojistné pro rizika smrti a invalidity (o 15 %)
 • prokazujete předložením kopie dokladu o účasti na sportovní činnosti
 • výhody za zodpovědný přístup v podobě pravidelného dárcovství krve
 • nižší pojistné pro rizika smrti a invalidity (o 15 %)
 • prokazujete předložením kopie průkazu dárce
 • vztahuje se na nové klienty s BMI odpovídajícím 1. stupni obezity
 • první tři roky pojištění bez přirážky za zvýšenou hodnotu BMI
 • snížíte-li svou hodnotu BMI, zůstává cena pojištění bez navýšení po celou dobu trvání smlouvy
 • snížení BMI prokazujete předložením lékařského potvrzení

Výhody životního pojištění:

 • Pojištění pro případ smrti může být nejenom následkem úrazu, ale také z jakékoliv příčiny.
 • Pojištění pro případ hospitalizace je aplikováno již od druhého dne hospitalizace v nemocničním zařízení.
 • U pojištění úrazu si můžete vybrat ze dvou variant pojistné ochrany – je to denní odškodné při úrazu nebo trvalé následky úrazu s progresí.
 • Pojistná ochrana pro případ invalidity je schopna pokrýt všechny stupně, tedy 1., 2., 3. a 4.

Nevýhody životního pojištění:

 • Pokud byste zvolili pouze rizikové životní pojištění, nemáte nárok na daňové úlevy.
 • Jako alternativní investice je aktuálně nabízen pouze jeden indexový fond.

Ostatní produkty:

 • Program AEGON Fit
 • Pojištění dlouhodobé péče AEGON Care
Časté otázky

V případě, že neznáte nějaký pojem a termín, přečtěte si slovník pojmů.

Ano, pakliže se vyznačujete zdravým životním stylem, jste dárci krve nebo žijete sportovně, docílíte slevy až 15 %.

Nikoliv. Využít lze také samostatné rizikové životní pojištění, které je oproštěno od investiční složky.

Typickým příkladem je roztroušená skleróza, rakovina, mrtvice a infarkt. Tyto případy jsou nadále rozdělovány podle rozsahu, a to na mírný, střední a extrémní.