Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky nejčastěji vystupuje pod zkratkou ZP MV ČR. Pojišťovna, jejíž vznik má na svědomí Ministerstvo vnitra. Založení proběhlo poměrně záhy po rozdělení Československa, konkrétně v roce 1993. Od té doby se ZP MV ČR vypracovala do pozice druhé největší zdravotní pojišťovny v České republice.

V ČR má přibližně 8 hlavních poboček a 80 teritoriálních pracovišť. Hlavní sídlo je v Praze. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky se snaží své služby zakládat na profesionalitě, kvalitě a zároveň maximální jednoduchosti. Pojistné produkty jsou samozřejmě nepovinné a zároveň dostupné všech občanům, jež projeví zájem.

Přehled produktů

Společnost neposkytuje tento druh pojištění.

Společnost neposkytuje tento druh pojištění.

 1. E-Trip Evropa
 2. E-TripALL Evropa
 3. E-TripMAX
 4. W-Trip Svět
 5. W-TripALL Svět
 6. W-TripMAX
 7. CZ-ALL Česká republika
 8. CZ-MAX Česká republika
 9. W-Travel Svět
 10. W-TravelALL Svět
 11. W-TravelMAX
 12. E-Family
 13. Cestovní pojištění pro studenty

Společnost neposkytuje tento druh pojištění.

Přednosti společnosti

 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky vám nepřináší pouze lákavé cestovní a úrazové pojištění, ale také ostatní obecné výhody pojištěnce – preventivní programy, program slev a výhod, klub pojištěnců a léčebné ozdravné pobyty.
 • ZP MV ČR řeší i zdravotní pojištění cizinců – WELCOME a pojištění pobytu v nemocnici.
 • Garantem a provozovatelem je Ministerstvo vnitra České republiky, což je zárukou nadstandardních poskytovaných služeb.
 • Cestovní pojištění lze díky spolupráci ZP MV ČR a ERGO pojišťovny, a.s. uzavřít online, k čemuž slouží velice jednoduchý formulář. Domoci se můžete především zajímavých slev do výše až 20 %.
 • Pro studenty je připraven speciální benefit v podobě bezplatného cestovního pojištění.
 • Cestovní pojištění pokrývá spoustu výloh – náklady na léčebné ošetření a pobyt v nemocnici, náklady na převoz tělesných ostatků, náklady na pohřeb v místě úmrtí, profesionální a nepřetržitá asistenční služba, vícenáklady spojené s těmito činnostmi.
Kolik si chcete půjčit?
70 000 Kč
Kontakt Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Kontakt pro klienty:Tel.: +420 272 095 111
Kontaktní adresa:Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha
Email:info@zpmvcr.cz
Web:www.zpmvcr.cz
IČ:471 14 304