Lombardní úvěr

Lombardní úvěr je krátkodobým úvěrem, který není zajištěn jako u jiných typů půjček nemovitostí, ale movitými věcmi. Jedná se například:

  • o cenné papíry,
  • o šperky,
  • o drahé kovy,
  • o zboží.

Jestliže pak dlužník nesplácí úvěr řádně a včas, má banka právo zastavené věci prodat. V Česku je lombardní úvěr často využíván mezi bankami, kdy Česká národní banka úvěr poskytne obchodním bankám. Ty o něj žádají většinou tehdy, když jim chybí úvěrové prostředky a nechtějí se natrvalo zbavovat cenných papírů ze svého portfolia.

Do jaké výše je lombardní úvěr poskytován?

Výše lombardního úvěru se odvíjí od zástavy, závisí tak například:

  • na druhu cenných papírů,
  • na době jejich splatnosti,
  • na složitosti uvádění na trh,
  • na možnosti reeskontu.

Dosahovat pak může až 80 % tržní hodnoty cenných papírů. V případě zastavených akcií a dluhopisů obvykle banka poskytuje půjčku jen do 60 % jejich hodnoty, u spořicích certifikátů lze získat úvěr v celé výši jejich nominální hodnoty a u zastaveného zboží jen do výše 50 až 70 % tržní hodnoty zboží.

 

Nebankovní půjčky

Bankovní půjčky

Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 800 000 KčX