Úrok z vkladů 3 %
Poplatek za sjednání zdarma
Poplatek za vedení 300 Kč
Roční zhodnocení 5,61 %

Modrá pyramida – Moudré spoření

Modrá pyramida je dlouhodobým a profesionálním rádcem na finance. S pomocí tohoto subjektu můžete své úspory nejenom zhodnocovat, ale nabízí se vám také možnost získání úvěru na bydlení a s ním související činnosti.

Moudré spoření od Modré pyramidy vám poskytne řešení při vytváření peněžních rezerv do let budoucích. A to se týká libovolných občanů, ať už jste v produktivním věku nebo senioři. Stavební spoření tohoto typu je samozřejmě spjato i se státní podporou.

Dopřejte si bezpečného a transparentního zhodnocování vkladů, a to s poměrně vysokou roční úrokovou sazbou. Sjednejte i schůzku, podepište přehlednou smlouvu a začněte spořit.

Výhody stavebního spoření

  • Roční zhodnocení může dosahovat výše až 5,61 %.
  • Všechny vklady jsou ze zákona pojištěny do celkové hodnoty 100 000 EUR.
  • Díky státní podpoře máte šanci získat za rok až 2 000 Kč navíc.
  • Při splnění odpovídajících podmínek se nabízí možnost čerpání úvěru ze stavebního spoření.
  • Moudré spoření vám posouží pro financování čehokoliv.

Nevýhody stavebního spoření

  • V rámci stavebního spoření musíte počítat s ročním poplatkem za vedení ve výši 300 Kč.
  • Při uzavírání smlouvy je třeba uhradit platbu 1 % z cílové částky. Maximálně je to 10 000 Kč.

Podmínky stavebního spoření

  • Platné doklady totožnosti

Reprezentativní příklad: Vkládejte na účet Moudré spoření částku 1 100 Kč měsíčně po dobu šesti let + státní podpora. Celkem naspoříte sumu 89 702 Kč.

Časté otázky

V případě, že neznáte nějaký pojem a termín, přečtěte si slovník pojmů.

Ta je poskytována všem klientům a dosahuje výše 10 %. Omezena je maximální částkou 20 000 Kč za rok, což zároveň stanovuje její výši 2 000 Kč. Toho docílíte při měsíční splátce cca 1 700 Kč.
Po skončení platnosti smlouvy máte možnost využít finance na cokoliv. Nejenom na bydlení, ale i na další každodenní potřeby.
Ideálně v okamžiku, kdy máte naspořenou dostatečně vysokou částku a splňujete všechny podmínky. Pak docílíte i zajímavé úrokové sazby.