Garantované zhodnocení Ne
Předčasný/Mimořádný výběr Ano
Vstupní věk od 15 let
Vstupní věk do 70 let

Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS

Nepodceňujte přínos investičního životního pojištění EVOLUCE PLUS od České podnikatelské pojišťovny, a.s. Pojistěte sebe sama vůči nejrůznějším rizikům a nezapomínejte ani na své děti. Nechte si navrhnout životní pojištění na míru s individuálním zpracováním výše plnění.

Součástí pojištění je samozřejmě i spořicí část, prostřednictvím níž vám bude garantován patřičný výnos. Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS je ideální pro celou rodinu. Bez zbytečných poplatků, navíc a s řadou libovolných programů.

Omezeni nebudete ani z pohledu bonusů. Věrnostní program neopomíjí na žádné klienty s dlouhotrvající působností u společnosti a přináší také rozdílné plnění pro mužské a ženské druhy onemocnění. Aktuálně vám tento produkt může přinést daňovou úlevu ve výši až 24 000 Kč.

Výhody životního pojištění:

 • Progrese u trvalých následků úrazu může dosahovat výše až 1 000 % z pojistné částky.
 • Dva typy bonusů za bezškodní průběh a věrnostní bonusy.
 • Čím vyšší stav podílového účtu budete mít, tím nižších poplatků za vedení dosáhnete.
 • Jednou pojistnou smlouvou lze pokrýt až pět osob najednou, což je ideální model pro rodiny s dětmi.
 • Můžete si vybírat ze dvou variant trvalých následků úrazu. Tato volba platí také u denního odškodného za pracovní neschopnost způsobenou nemocí a u denního odškodného za dobu léčení úrazu.

Nevýhody životního pojištění:

 • Bonus za bezeškodní průběh lze získat nejdříve po sedmi letech. Na věrnostní bonus budete moci dosáhnout až po deseti letech.
 • Některá rizika jsou limitována hranicí 70 let.

přehled ivestičních fondů

Fondy/portfolia/strategie v nabídce
Poměr rizika a výnosu *
Doporučená délka investování
Conseq Progresivní portfolio
3
nad 5 let
Conseq Balancované portfolio
3
nad 3 roky
Conseq Portfolio nových ekonomik
3
nad 7 let
Conseq Invest Akciový fond
4
nad 5 let
CONSEQ Portfolio životního cyklu
2, 3
záleží na portfoliu
Garantovaný fond/Garantovaná strategie
1
nad 1 rok
Pioneer Fund Solutions - Balanced
3
nad 4 roky

* Potenciální výnos a riziko spojené s investicí, vyjádřené na číselné stupnici 1 - 7 (1 znamená nejnižší míru rizika spojenou s nižšími výnosy, 7 znamená nejvyšší míru rizika s vyššími výnosy). Poměr vychází z historických dat, které nelze spolehlivě promítnout do budoucnosti.

Ostatní produkty:

 • Pojištění vozidel
 • Pojištění majetku a odpovědnosti
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění podnikatelů
Časté otázky

V případě, že neznáte nějaký pojem a termín, přečtěte si slovník pojmů.

Ano, vybírat si můžete z portfolia životního cyklu nebo z individuální alokace. Co se týče fondů a investic, nabízí se Conseq Investment Management, a.s., Pioneer Asset Management, S.A., Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.

Ano Investiční životní pojištění EVOLUCE PLUS dokáže spojit životní a neživotní rizika naráz. To vše můžete kombinovat s riziky pro pojištěné děti.

V ideálních případech může dojít k progresi až 1 000 % z pojistné částky.