Max. úroková sazba 5,5 %
Připisování úroků při splatnosti
Poplatek za vedení zdarma
Min. výše vkladu 20 000 Kč

Artesa Standard

Termínovaný vklad Artesa Standard je připraven pro všechny zájemce o zhodnocení vlastních úspor. Stačí si zvolit předem danou splatnost v měsících, podle níž se domůžete příslušné úrokové sazby. Výnos obdržíte po skončení vkladového období, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet.

Artesa Standard je produktem profesionálního subjektu Artesa, spořitelní družstvo. Nabízeny jsou poměrně flexibilní možnosti zhodnocení. Minimální vklad začíná na hodnotě 20 000 Kč nebo na 1 000 EUR.

Výhodou termínovaného vkladu Artesa Standard je pojištění vkladů, a to o výše až 100 000 EUR. Pojištění do této částky se vztahuje na 100 % zůstatkové hodnoty. Dopřejte si nadstandardní úročení a přidružený profesionální servis.

Tabulka zhodnocení

Vkladové období
Úroková sazba (p.a.)
1 měsíc
0,05 %
3 měsíce
0,25 %
6 měsíců
5,50 %
12 měsíců
5,10 %
24 měsíců
4,60 %
36 měsíců
3,00 %
48 měsíců
3,30 %
60 měsíců
3,30 %

Výhody termínovaného vkladu:

 • Nižší minimální vklad, který započítá už na hodnotě 20 000 Kč nebo na částce 1 000 EUR.
 • Pojištění vkladů včetně samotných úroků, a to do výše až 100 %, respektive do celkové částky až 100 000 EUR.
 • Správu termínovaného vkladu Artesa Standard máte plně pod kontrolou, a to za přispění přehledného internetového bankovnictví.
 • Nejste omezováni počtem termínovaných vkladů, jež si otevřete.
 • Pro termínované vklady v EUR jsou úrokové sazby stejné.
 • Možnost nastavení automatické obnovy vkladu, která se nazývá revolving.

Nevýhody termínovaného vkladu:

 • Úrokový výnos je připisován až na konci vkladového období.
 • Smluvená doba splatnosti pro termínované vklady v EUR začíná na jednom roce.
 • Pakliže byste chtěli navýšit počáteční vklad, můžete to provést pouze v den automatické obnovy termínovaného vkladu Artesa Standard.

Podmínky termínovaného vkladu:

 • Dva doklady totožnosti
 • Živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 • Minimální vklad 20 000 Kč
 • Navýšení členského vkladu, aby bylo splněno pravidlo 1:10
Časté otázky

V případě, že neznáte nějaký pojem a termín, přečtěte si slovník pojmů.

Tento krok je možné provést až v den automatické obnovy vkladu.

Artesa, spořitelní družstvo vám prostřednictvím svého produktu Artesa Standard nabízí úrokovou sazbu od 0,1 % do 2,3 %.

Úrokový výnos je ve spojení s prvopočátečním vkladem připsán bezhotovostně na bankovní účet klienta. Tento proces je realizován v den skončení vkladového období.