Nezávazná žádost o hypotéku Rozsah hypotéky 40 000 – 25 000 000 Kč
Reprezentativní příklad

Celková výše úvěru 3 000 000 Kč, výše jednotlivých měsíčních splátek 20 127 Kč (splátky zahrnují jistinu a úrok), počet splátek: 300, úroková sazba fixovaná na 8 let ve výši 6,34 % ročně, poplatky spojené s úvěrem, které jsou součástí celkových nákladů úvěru: správní poplatky za vklad a výmaz zástavního práva do katastru nemovitostí 4 000 Kč, náhrada nákladů spojených s vypracováním odhadu nemovitosti 4 400 Kč, doba trvání úvěru: 25 let, roční procentní sazba nákladů činí 6,66 % a celková částka splatná spotřebitelem 6 052 164 Kč (za předpokladu, že se úroková sazba po celou dobu trvání úvěrového vztahu nezmění). Reprezentativní příklad nezahrnuje náklady na pojištění zástavy (nemovitosti), jejich výše nám není známa. Tyto náklady budete platit příslušné pojišťovně, u které si pojištění sjednáte.